مقالات

لوله های آلومینیومی و پلاستیکی کامپوزیت اتصالات لوله های آب

2018-11-14

1. مطبوعات - (سرد فشرده): اتصالات فولاد ضد زنگ، کالیپر ویژه بستن، مناسب برای اتصال با قطر های مختلف.

2. nested (threaded compression mode): cast copper connectors, threaded compression, removable, pipe connection for tube diameters less than or equal to 32.

اکستروژن پیچ: اتصالات مس مسی، اتصالات و لوله کشی بین مهر و موم پلاستیکی، مهر و موم مخروطی به شکل اکستروژن مهره باید اتصال لوله برای قطر لوله کمتر یا برابر 32 نیست.

4. transitional: Aluminum-Plastic compound pipe and other pipe, metal fittings, valves, sanitary appliances connections, use copper wire or copper wire adapters, pipe thread connections.