مقالات

Hot melt injection molding butt with tee introduction

2018-11-14

Hot melt injection molding butt with tees, also known as equal tee, pipe fittings, pipe fittings, used in the main duct to branch office. Equal tee is a kind of three-way, tee, tees, reducing tees in two, named because of the three-terminal can connect to the pipe.

جاده برابر است به طور گسترده ای در نفت، شیمیایی، نفت، گاز طبیعی، گاز مایع، کود، نیروگاه، هسته، کشتی سازی، کاغذ و پالپ، داروسازی، مهندسی مواد غذایی، ساخت و ساز و دیگر صنایع ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری، صنعت مورد نیاز است. فشار لوله، فشار حداکثر تا 600 کیلوگرم، تنش کم آب در زندگی شما، معمولا 16 کیلوگرم است.